Заступник головного бухгалтера

31.10.2023

Відкриваємо вакансію заступник головного бухгалтера для роботи в інвестиційній компанії EFI Group.

Вимоги:

Освіта (у тому числі додаткова): Вища або середня освіта за спеціальністю бухоблік та аудит.

Досвід роботи: від 3 років заступником головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера, єдиний головний бухгалтер у невеликих компаніях.

Спеціальні знання та навички: знання бухгалтерських проводок; досвід ведення бухгалтерського та податкового обліку: торгівля (товари, послуги), реклама, досвід ЗЕД (експорт, імпорт). Знання та досвід складання фінансової, бухгалтерської та податкової звітності, знання чинного законодавства України у сфері бухгалтерського та податкового обліку, досвід проходження перевірок податковими органами, аудиторськими компаніями.

Рівень володіння ПК, програми: просунутий користувач Excel, 1С УПП, ВАS, УТП

Іноземні мови: Англійська intermediate level

Функціональні обов’язки:

  • Запровадження первинного обліку в компанії (юридичних осіб) з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням технології обробки облікових даних та особливостей діяльності підприємства;
  • Відповідальність за відображення господарських операцій на рахунках бухобліку;
  • Контроль та дотримання порядку оформлення первинних документів та подання їх до обліку;
  • Вжиття необхідних заходів щодо збереження оброблених документів, регістрів та звітності протягом встановленого терміну;
  • Здійснення заходів щодо надання неупередженої, правдивої та повної інформації про результати діяльності, рух коштів та фінансовий стан підприємства;
  • Участь у підготовці та поданні інших видів документів періодичної звітності до органів вищого рівня за затвердженими нормативними актами формами та інструкціями;
  • Забезпечення перерахування передбачених законодавством обов’язкових платежів (податків та зборів), проведення розрахунків з іншими кредиторами за договірними зобов’язаннями, за погодженням із безпосереднім керівником;
  • Здійснення контролю за касовими операціями, ефективним та раціональним використанням фінансових та матеріальних ресурсів;
  • Участь у проведенні інвентаризаційної роботи юридичної особи, оформленні матеріалів, пов’язаних із недостачею та відшкодуванням втрат від псування активів, недостачі або крадіжки;

Умови роботи:

Режим роботи: Пн.-Пт., 9:00 – 18:00, щорічна відпустка, святкові та неробочі дні відповідно до законодавства України.